International PHP Conference Munich 2024

ImagickDraw::setTextEncoding

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setTextEncodingMetin karakter kümesini tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setTextEncoding(string $karküm): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metinleri çizerken kullanılacak karakter kümesini tanımlar. Şimdilik belirtilebilecek tek karakter kümesi, Evrenkod karakterlerini çok baytlı olarak ifade eden "UTF-8"'dir. karküm olarak boş bir dizge belirtirseniz sistem öntanımlısı kullanılır. Metinlerin başarıyla çizilebilmesi için Evrenkod destekli yazı tipleri kullanmalısınız.

Bağımsız Değişkenler

karküm

Karakter kümesi ismi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top