PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setStrokeColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeColorNesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak rengi tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeColor(ImagickPixel $vurgu_rengi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak rengi tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

vurgu_rengi

Nesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak renk.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeColor() örneği

<?php
function setStrokeColor($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);

$draw->setStrokeWidth(5);

$draw->line(100, 100, 400, 145);
$draw->rectangle(100, 200, 225, 350);

$draw->setStrokeOpacity(0.1);
$draw->line(100, 120, 400, 165);
$draw->rectangle(275, 200, 400, 350);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 400, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");

$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top