SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setStrokeColor

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeColorNesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak rengi tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeColor(ImagickPixel $vurgu_rengi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak rengi tanımlar.

Değiştirgeler

vurgu_rengi

Nesne dış hatlarını vurgulamakta kullanılacak renk.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeColor() örneği

<?php
function setStrokeColor($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(5);

    
$draw->line(100100400145);
    
$draw->rectangle(100200225350);

    
$draw->setStrokeOpacity(0.1);
    
$draw->line(100120400165);
    
$draw->rectangle(275200400350);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500400$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");

    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top