PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::getStrokeOpacity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::getStrokeOpacityNesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun matlığını döndürür

Açıklama

public ImagickDraw::getStrokeOpacity(): float
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun matlığını döndürür.

Dönen Değerler

Nesne dış hatlarını çizmekte kullanılan vurgunun matlığını float türünde gerçek sayı olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top