SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setClipRule

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setClipRuleYalıtım maskesi tarafından kullanılacak çokgen dolgu kuralını belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setClipRule(int $dolgu_kuralı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi tarafından kullanılacak çokgen dolgu kuralını belirler.

Değiştirgeler

dolgu_kuralı

Dolgu kuralı sabitlerinden biri (imagick::FILLRULE_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setClipRule() örneği

<?php
function setClipRule($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);
    
//\Imagick::FILLRULE_EVENODD
    //\Imagick::FILLRULE_NONZERO

    
$clipPathName 'testClipPath';
    
$draw->pushClipPath($clipPathName);
    
$draw->setClipRule(\Imagick::FILLRULE_EVENODD);
    
$draw->rectangle(00300500);
    
$draw->rectangle(2000500500);
    
$draw->popClipPath();
    
$draw->setClipPath($clipPathName);
    
$draw->rectangle(200200300300);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top