ImagickDraw::setClipRule

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setClipRuleYalıtım maskesi tarafından kullanılacak çokgen dolgu kuralını belirler

Açıklama

public ImagickDraw::setClipRule(int $dolgu_kuralı): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi tarafından kullanılacak çokgen dolgu kuralını belirler.

Bağımsız Değişkenler

dolgu_kuralı

Dolgu kuralı sabitlerinden biri (imagick::FILLRULE_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setClipRule() örneği

<?php
function setClipRule($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);
//\Imagick::FILLRULE_EVENODD
//\Imagick::FILLRULE_NONZERO

$clipPathName = 'testClipPath';
$draw->pushClipPath($clipPathName);
$draw->setClipRule(\Imagick::FILLRULE_EVENODD);
$draw->rectangle(0, 0, 300, 500);
$draw->rectangle(200, 0, 500, 500);
$draw->popClipPath();
$draw->setClipPath($clipPathName);
$draw->rectangle(200, 200, 300, 300);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top