PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::setTextDecoration

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setTextDecorationBir karakter süslemesi tanımlar

Açıklama

public ImagickDraw::setTextDecoration(int $süs): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Metin çizilirken uygulanacak süsleme belirtilir.

Bağımsız Değişkenler

süs

Süsleme türü sabitlerinden biri (imagick::DECORATION_*).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setTextDecoration() örneği

<?php
function setTextDecoration($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor, $textDecoration) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);
$draw->setTextDecoration($textDecoration);
$draw->annotation(50, 75, "Lorem Ipsum!");

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 200, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");
$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
10
mark-paspirgilis at web dot de
13 years ago
Hi, guys.
I was looking half the day for a documentation about how to set the damn underline...
I found it out myself now.. happy to be able to share my new knowledge with you out there.
$decoration can be those:

1 - Text will be normal
2 - Underline
3 - Upperline
4 - Stroke-through

regards,
Mark Paspirgilis
To Top