ImagickDraw::setStrokeAntialias

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setStrokeAntialiasVurgulu dış hatlara kenar yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını denetler

Açıklama

public ImagickDraw::setStrokeAntialias(bool $vurguyu_yumuşat): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Vurgulu dış hatlara kenar yumuşatma uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Vurgulu dış hatlara öntanımlı olarak yumuşatma uygulanır. Yumaşatma iptal edildiğinde vurgulu kenar piksellerinin rengi belirlenirken vurgu ve tuval rengi parlaklık bakımından karşılaştırılır (eşikleme).

Bağımsız Değişkenler

vurguyu_yumuşat

Vurgulu dış hatlara öntanımlı olarak yumuşatma uygulanır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setStrokeAntialias() örneği

<?php
function setStrokeAntialias($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeWidth(1);
$draw->setStrokeAntialias(false);
$draw->line(100, 100, 400, 105);

$draw->line(100, 140, 400, 185);

$draw->setStrokeAntialias(true);
$draw->line(100, 110, 400, 115);
$draw->line(100, 150, 400, 195);

$image = new \Imagick();
$image->newImage(500, 250, $backgroundColor);
$image->setImageFormat("png");

$image->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top