PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

ImagickDraw::popClipPath

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::popClipPathBir yalıtım maskesi tanımını sonlandırır

Açıklama

public ImagickDraw::popClipPath(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir yalıtım maskesi tanımını sonlandırır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top