SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::setClipPath

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setClipPathBir isimli yalıtım maskesini resimle ilişkilendirir

Açıklama

public ImagickDraw::setClipPath(string $yalıtım_maskesi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir isimli yalıtım maskesini resimle ilişkilendirir. Yürürlükte kaldığı sürece, sadece yalıtım maskesiyle sınırlanan alanlar değiştirilir.

Değiştirgeler

yalıtım_maskesi

Resimle ilişkilendirilecek yalıtım maskesinin ismi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setClipPath() örneği

<?php
function setClipPath($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);
    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeWidth(2);

    
$clipPathName 'testClipPath';

    
$draw->pushClipPath($clipPathName);
    
$draw->rectangle(00250250);
    
$draw->popClipPath();
    
$draw->setClipPath($clipPathName);
    
$draw->rectangle(100100400400);

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage(500500$backgroundColor);
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$imagick->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top