PHP Velho Oeste 2024

ImagickDraw::setClipPath

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::setClipPathBir isimli yalıtım maskesini resimle ilişkilendirir

Açıklama

public ImagickDraw::setClipPath(string $yalıtım_maskesi): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bir isimli yalıtım maskesini resimle ilişkilendirir. Yürürlükte kaldığı sürece, sadece yalıtım maskesiyle sınırlanan alanlar değiştirilir.

Bağımsız Değişkenler

yalıtım_maskesi

Resimle ilişkilendirilecek yalıtım maskesinin ismi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::setClipPath() örneği

<?php
function setClipPath($strokeColor, $fillColor, $backgroundColor) {

$draw = new \ImagickDraw();
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
$draw->setFillColor($fillColor);
$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeWidth(2);

$clipPathName = 'testClipPath';

$draw->pushClipPath($clipPathName);
$draw->rectangle(0, 0, 250, 250);
$draw->popClipPath();
$draw->setClipPath($clipPathName);
$draw->rectangle(100, 100, 400, 400);

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(500, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top