SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ImagickDraw::polyline

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::polylineBir çoklu çizgi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::polyline(array $koordinatlar): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinat dizisini, geçerli vurgu rengini, vurgu genişliğini, dolgu rengini veya dokuyu kullanarak bir çoklu çizgi çizer.

Değiştirgeler

koordinatlar

X ve Y koordinatlarını içeren dizi. Örnek: array( array( 'x' => 4, 'y' => 6 ), array( 'x' => 8, 'y' => 10 ) )

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::polyline() örneği

<?php
function polyline($strokeColor$fillColor$backgroundColor) {
    
$draw = new \ImagickDraw();

    
$draw->setStrokeOpacity(1);
    
$draw->setStrokeColor($strokeColor);
    
$draw->setFillColor($fillColor);

    
$draw->setStrokeWidth(5);

    
$points = [
        [
'x' => 40 5'y' => 10 5],
        [
'x' => 20 5'y' => 20 5],
        [
'x' => 70 5'y' => 50 5],
        [
'x' => 60 5'y' => 15 5]
    ];

    
$draw->polyline($points);

    
$image = new \Imagick();
    
$image->newImage(500300$backgroundColor);
    
$image->setImageFormat("png");
    
$image->drawImage($draw);

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$image->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
kris at blackpepper dot co dot nz
12 years ago
draw a filled Isosceles Triangle

<?php
$width
601;
$height = 601;

$max_x = $width  - 1;
$max_y = $height - 1;
$mid_y = $max_y / 2;
$mid_x = $max_x / 2;

$fillcolor = '#F00F00';

try {
       
$lo_img = new Imagick();
       
$lo_img->newImage( $width, $height, new ImagickPixel('transparent'));
       
       
$draw = new ImagickDraw();
       
       
$draw->setFillColor($fillcolor);
       
$draw->setStrokeWidth( 1 );

       
       
                           
//start point                  //end point   
       
$co_ords = array( array( 'x' => $mid_x, 'y' => 0 ),array('x'=>0,'y'=>$max_y)
                ,array(
'x' => 0, 'y' => $max_y ),array('x'=>$max_x,'y'=>$max_y)
                 ,array(
'x' => $mid_x, 'y' => 0 ),array('x'=>$max_x,'y'=>$max_y)
                );
       
       
       
       
$draw->polyline($co_ords);

       
$lo_img->drawImage( $draw );
       
       
$lo_img->setImageFormat( "png" );
       
       
       
header( "Content-Type: image/png" );
        echo
$lo_img;
       
       
$lo_img->destroy();
       
$draw->destroy();
        exit;
       
    } catch (
Exception $ex) {
       
print_r($ex);
        return;
    }
?>
To Top