PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::clone

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::cloneBelirtilen ImagickDraw nesnesinin tam bir kopyasını yapar

Açıklama

public ImagickDraw::clone(): ImagickDraw
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Belirtilen ImagickDraw nesnesinin tam bir kopyasını yapar.

Dönen Değerler

Bir ImagickDraw nesnesi döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top