CascadiaPHP 2024

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelativeİkinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

public ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative(float $x, float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Göreli koordinatları kullanarak, geçerli noktadan belirtilen (x,y) noktasına ikinci dereceden bir Bezier eğrisi çizer. Önceki komutun geçerli noktaya göre denetim noktasının yansıması denetim noktası olarak ele alınır. (Böyle bir komut yoksa veya önceki komut ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(), ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierRelative(), ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute() veya ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative() değilse ilk denetim noktası olarak geçerli nokta kullanılır.) İşlemin sonunda Bezier eğrisinin son (x,y) noktası geçerli nokta haline gelir.

Bu işlev, bir kübik Bezier eğrisini sorunsuz bir şekilde devam ettirmek için kullanılamaz. Yalnızca ikinci dereceden bir eğriden sorunsuz bir şekilde devam edilebilir.

Bağımsız Değişkenler

x

Eğrinin son noktasının X koordinatı.

y

Eğrinin son noktasının Y koordinatı.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickDraw::pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative() örneği

<?php
$draw
= new \ImagickDraw();

$draw->setStrokeOpacity(1);
$draw->setStrokeColor("black");
$draw->setFillColor("blue");

$draw->setStrokeWidth(2);
$draw->setFontSize(72);

$draw->pathStart();
$draw->pathMoveToAbsolute(50,250);

// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumu olan ikinci dereceden
// bir bezier eğrisini belirtir, denetim noktası ilk iki bağımsız değişken
// ve bitiş noktası son iki bağımsız değişkendir.
$draw->pathCurveToQuadraticBezierAbsolute(
150,50,
250,250
);

// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumla ikinci dereceden bir
// bezier eğrisini belirtir, denetim noktası önceki eğrilerin denetim
// noktasından yansıtılır ve bitiş noktası x, y değerleri ile tanımlanır.
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothAbsolute(
450,250
);

// Bu, başlangıç noktası olarak geçerli konumun bulunduğu ikinci dereceden
// bir bezier eğrisini belirtir, denetim noktası önceki eğrilerin denetim
// noktasından yansıtılır ve bitiş noktası, x, y değerleriyle geçerli
// konumdan göreli olarak tanımlanır.
$draw->pathCurveToQuadraticBezierSmoothRelative(
200,-100
);

$draw->pathFinish();

$imagick = new \Imagick();
$imagick->newImage(700, 500, $backgroundColor);
$imagick->setImageFormat("png");

$imagick->drawImage($draw);

header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top