PHPCon Poland 2024

ImagickDraw::pathMoveToRelative

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickDraw::pathMoveToRelativeYeni bir hat elemanı başlatır

Açıklama

public ImagickDraw::pathMoveToRelative(float $x, float $y): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Belirtilen koordinatları göreli koordinatlar olarak kullanıp yeni bir hat elemanı başlatır. Belirtilen koordinat geçerli koordinat haline gelir.

Bağımsız Değişkenler

x

Hedef X konumu.

y

Hedef Y konumu.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top