Mid-Atlantic Developer Conference

Imagick::getPointSize

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getPointSizePunto değerini döndürür

Açıklama

Imagick::getPointSize ( void ) : string

Nesnenin yazıtipi yüksekliğini punto olarak döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Dönen Değerler

Yazıtipi yüksekliği float türünde punto cinsinden değer olarak döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top