PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Imagick::setResourceLimit

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setResourceLimitBelli bir özkaynağa sınır tanımlar

Açıklama

public Imagick::setResourceLimit(int $özkaynak, int $sınır): bool

Bu yöntem, temelde ImageMagick kütüphanesinin özkaynak sınırlarını değiştirmek için kullanılır.

Değiştirgeler

özkaynak

Özkaynak türü sabitlerinden biri.

sınır

Birim sınırlanan özkaynağın türüne bağlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
5
rodneyrehm
9 years ago
IMagick::RESOURCETYPE_THREADS is missing, yet you're still able to limit the number of thready ImageMagick should use:

<?php
// IMagick::setResourceLimit(IMagick::RESOURCETYPE_THREADS, 2);
IMagick::setResourceLimit(6, 2);
up
3
Arkadiy Kulev
9 years ago
This list should help setting the limits:

imagick::RESOURCETYPE_AREA (integer)   //equivalent of MAGICK_AREA_LIMIT
imagick::RESOURCETYPE_DISK (integer)   //equivalent of MAGICK_DISK_LIMIT
imagick::RESOURCETYPE_FILE (integer)   //equivalent of MAGICK_FILE_LIMIT
imagick::RESOURCETYPE_MAP (integer)    //equivalent of MAGICK_MAP_LIMIT
imagick::RESOURCETYPE_MEMORY (integer) //equivalent of MAGICK_MEMORY_LIMIT
up
2
Anonymous user
7 years ago
Note that the limits are given in bytes instead of megabytes. You can verify with:

<?php echo Imagick::getResourceLimit(Imagick::RESOURCETYPE_MEMORY); ?>
up
0
raphael dot droz at gmail dot com
7 months ago
Here are the RESOURCETYPE actually supported by today:
https://github.com/Imagick/imagick/blob/master/imagick_helpers.c
https://github.com/Imagick/imagick/blob/master/ChangeLog

Added in 3.3:
* Imagick::RESOURCETYPE_TIME
* Imagick::RESOURCETYPE_THROTTLE

Added in 3.2:
* Imagick::RESOURCETYPE_THREAD
To Top