PHPCon Poland 2024

Imagick::getImagesBlob

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImagesBlobTüm görüntü dizilerini bir ikil dizge olarak döndürür

Açıklama

public Imagick::getImagesBlob(): string

Görüntüleri dosya biçemi ile içeren bir ikil dizi döndürür. Resmin biçemi döndürülen ikil dizgenin biçemiyle (GIF, JPEG, PNG, vb.) belirlenir. Dönen ikil dizgenin görüntü biçemini değiştirmek için Imagick::setImageFormat() yöntemini kullanın.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Görüntüleri içeren bir ikil dizge döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top