Imagick::deleteImageArtifact

(PECL imagick 3)

Imagick::deleteImageArtifactDelete image artifact

Açıklama

public Imagick::deleteImageArtifact(string $artifact): bool

Deletes an artifact associated with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.5.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

artifact

The name of the artifact to delete

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top