PHP 8.0.12 Released!

Imagick::setImageAlphaChannel

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::setImageAlphaChannelGörüntünün şeffaflık kanalını tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageAlphaChannel(int $kip): bool

Görüntünün şeffaflık kanalını etkin veya etkisiz kılar. kip değiştirgesi Imagick::ALPHACHANNEL_* sabitlerinden biri olmalıdır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.8 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

kip

Imagick::ALPHACHANNEL_* sabitlerinden biri olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
simonjjarrett at gmail dot com
1 year ago
If you're having trouble with white backgrounds turning black when converting PDFs to other formats, you need to use this function with Imagick::ALPHACHANNEL_REMOVE as the parameter (this is not currently on the constants page, but it exists in PHP 7.2) to remove the alpha channel.

<?php
$im
->setImageAlphaChannel(Imagick::ALPHACHANNEL_REMOVE );
?>
To Top