Imagick::motionBlurImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::motionBlurImageHareket bulanıklığını taklit eder

Açıklama

public Imagick::motionBlurImage(
    float $yarıçap,
    float $sapma,
    float $açı,
    int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT
): bool

Hareket bulanıklığını taklit eder. Yarıçap ve standart sapması belirtilen bir Gauss işleci ile resim evriştirilir. Makul sonuçlar elde etmek için yarıçap standart sapmadan büyük olmalıdır. yarıçap olarak 0 verirseniz Imagick::motionBlurImage() size uygun bir yarıçap seçecektir. açı ile bulanıklaştırma açısı belirtilir.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Merkezdeki piksel sayısı değil, piksel cinsinden Gauss işleci yarıçapıdır.

sapma

Piksel cinsinden standart sapma.

açı

Bulanıklığın uygulanacağı açı.

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.Bu bağımsız değişken, sadece, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.4 veya sonraki bir sürümü kuruluysa etkilidir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::motionBlurImage() örneği

<?php
function motionBlurImage($imagePath, $radius, $sigma, $angle, $channel) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->motionBlurImage($radius, $sigma, $angle, $channel);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top