CascadiaPHP 2024

Imagick::getReleaseDate

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getReleaseDateImageMagick dağıtım tarihini döndürür

Açıklama

public Imagick::getReleaseDate(): string

ImageMagick dağıtım tarihini bir dizge olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

ImageMagick dağıtım tarihini bir dizge olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top