Imagick::getImageFilename

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageFilenameBir görüntü dizisindeki belli bir görüntünün dosya ismini döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageFilename(): string

Bir görüntü dizisindeki belli bir görüntünün dosya ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bir görüntü dizisindeki belli bir görüntünün dosya ismini bir dizge olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top