PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

Imagick::getImageFilename

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageFilenameBir görüntü dizisindeki belli bir görüntünün dosya ismini döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageFilename(): string

Bir görüntü dizisindeki belli bir görüntünün dosya ismini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir görüntü dizisindeki belli bir görüntünün dosya ismini bir dizge olarak döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top