CascadiaPHP 2024

Imagick::getPixelRegionIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getPixelRegionIteratorBir görüntü bölümü için bir ImagickPixelIterator nesnesi döndürür

Açıklama

public Imagick::getPixelRegionIterator(
    int $x,
    int $y,
    int $genişlik,
    int $yükseklik
): ImagickPixelIterator

Bir görüntü bölümü için bir ImagickPixelIterator nesnesi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

x

Bölgenin X koordinatı.

y

Bölgenin Y koordinatı.

genişlik

Bölgenin genişliği.

yükseklik

Bölgenin yüksekliği.

Dönen Değerler

Bir görüntü bölümü için bir ImagickPixelIterator nesnesi döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::getPixelRegionIterator() kullanımı

Görüntünün üst sol köşesindeki pikseller üzerinde siyaha boyayarak dolaş.

<?php
$im
= new Imagick(realpath("./testImage.png"));
$areaIterator = $im->getPixelRegionIterator(0, 0, 10, 10);

foreach (
$areaIterator as $rowIterator) {
foreach (
$rowIterator as $pixel) {
// Her pikseli sayaha bpya
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
}
$areaIterator->syncIterator();
}
$im->writeImage("./output.png");
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top