Imagick::setType

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setTypeGörüntünün tür özniteliğini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setType(int $görüntü_türü): bool

Görüntünün tür özniteliğini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

görüntü_türü

Görüntü türü sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top