CascadiaPHP 2024

Imagick::setCompression

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setCompressionNesnenin öntanımlı sıkıştırma türünü tanımlar

Açıklama

public Imagick::setCompression(int $sıkıştırma): bool

Nesnenin öntanımlı sıkıştırma türünü tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

sıkıştırma

Sıkıştırma türü. Bkz: Imagick::COMPRESSION_* sabitleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top