PHPCon Poland 2024

Imagick::waveImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::waveImageGörüntüye bir dalga süzgeci uygular

Açıklama

public Imagick::waveImage(float $genlik, float $dalga_boyu): bool

Görüntüye bir dalga süzgeci uygular. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

genlik

Dalganın genliği.

dalga_boyu

Dalga uzunluğu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::waveImage() biraz yavaş olabilir

<?php
function waveImage($imagePath, $amplitude, $length) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->waveImage($amplitude, $length);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top