CascadiaPHP 2024

Imagick::edgeImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::edgeImageGörüntünün kenarlarını yuvarlatır

Açıklama

public Imagick::edgeImage(float $yarıçap): bool

Belirtilen yarıçapa bir evrişim süzgeci uygulamak suretiyle görüntünün kenarlarını yuvarlatır. yarıçap olarak 0 verirseniz Imagick::edgeImage() size uygun bir yarıçap seçecektir.

Bağımsız Değişkenler

yarıçap

Yuvarlatma yarıçapı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::edgeImage() kullanımı

<?php
function edgeImage($imagePath, $radius) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->edgeImage($radius);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top