Imagick::getImageHeight

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageHeightGörüntünün yüksekliğini döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageHeight(): int

Görüntünün yüksekliğini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Görüntünün yüksekliğini piksel cinsinden döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
perching_eagle at yahoo dot com
16 years ago
//file location c:/htdocs/rose.jpg
$image=new Imagick("c:/htdocs/rose.jpg");
$height=$image->getImageHeight();
print "the image height is ".$height;

result:
the image height is 134
To Top