Imagick::encipherImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::encipherImageBir görüntüyü şifreler

Açıklama

public Imagick::encipherImage(string $parola): bool

Düz pikselleri şifreli piksellere dönüştürür. Görüntünün şifresi Imagick::decipherImage() ile çözülene kadar okunabilir olmayacaktır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

parola

Parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top