PHP 8.0.24 Released!

Imagick::encipherImage

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::encipherImageBir görüntüyü şifreler

Açıklama

public Imagick::encipherImage(string $parola): bool

Düz pikselleri şifreli piksellere dönüştürür. Görüntünün şifresi Imagick::decipherImage() ile çözülene kadar okunabilir olmayacaktır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

parola

Parola.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top