CascadiaPHP 2024

Imagick::setFont

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::setFontImagick nesnesinin yazı tipini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setFont(string $yazıtipi): bool

Imagick nesnesinin yazı tipini tanımlar. Bu yöntemle pseudo-format gibi bir başlık yazı tipi belirtilebilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6-4 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir. Yazı tipinin ImageMagick yapılandırmasına dahil edilmiş olması ve yazıtipi dosyasının mevcut olması gerekir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

yazıtipi

Yazı tipi ismi veya yazı tipi dosyasının ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setFont() örneği

<?php
/* Bir imagick nesnesi oluştur */
$im = new Imagick();

/* Nesneye bir yazı tipi ata */
$im->setFont("example.ttf");

/* Yeni bir başlık oluştur */
$im->newPseudoImage(100, 100, "caption:Hello");

/* Nesne üzerinde başka işlemler yap */
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top