PHP 8.1.28 Released!

Imagick::getGravity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getGravityGets the gravity

Açıklama

public Imagick::getGravity(): int

Gets the global gravity property for the Imagick object. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.0 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Ahmad
11 months ago
GRAVITY_NORTHWEST: 1
GRAVITY_NORTH: 2
GRAVITY_NORTHEAST: 3
GRAVITY_WEST: 4
GRAVITY_CENTER: 5
GRAVITY_EAST: 6
GRAVITY_SOUTHWEST: 7
GRAVITY_SOUTH: 8
GRAVITY_SOUTHEAST: 9

Default is: 0
To Top