PHP 8.0.12 Released!

Imagick::getGravity

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getGravityGets the gravity

Açıklama

public Imagick::getGravity(): int

Gets the global gravity property for the Imagick object. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.0 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top