PHP 7.4.25 Released!

Imagick::destroy

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::destroyImagick nesnesini siler

Açıklama

public Imagick::destroy(): bool

Bu yöntem Imagick nesnesinin yıkıcısı olup nesneyle ilişkili tüm özkaynakları serbest bırakıp nesneyi siler. Eşdeğeri olan Imagick::clear yöntemi varken bu yöntemin kullanımı önerilmiyor.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top