PHPCon Poland 2024

Imagick::setImageInterpolateMethod

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageInterpolateMethodGörüntünün aradeğer pikseli yöntemini tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageInterpolateMethod(int $yöntem): bool

Görüntünün aradeğer pikseli yöntemini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

yöntem

Imagick::INTERPOLATE_* sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top