PHP 8.1.28 Released!

Imagick::sigmoidalContrastImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::sigmoidalContrastImageBir resmin zıtlığını ayarlar

Açıklama

public Imagick::sigmoidalContrastImage(
    bool $netleştir,
    float $zıtlık,
    float $aradeğer,
    int $kanal = Imagick::CHANNEL_DEFAULT
): bool

Bir resmin zıtlığını (contrast) doğrusal olmayan sigmamsı zıtlık algoritması ile ayarlar. Sigmamsı aktarım işlevi kullanılarak parlak ve gölgeli bölgeler ışığa doyurulmadan resmin zıtlığı arttırılır.

Ayrıca, bkz: » ImageMagick v6 Örnekleri - Görüntü dönüşümleri — Sigmamsı Doğrusal Olmayan Zıtlık

Bağımsız Değişkenler

netleştir

true belirtilirse resmin zıtlığı arttırılır, false belirtilirse düşürülür.

zıtlık

Zıtlığın ne kadar arttırılacağı/azaltılacağı belirtilir. (0: Yok, 3: Normal, 20: Aşırı)

aradeğer

Elde edilen resimde ara tonların nereye uygulanacağını belirler. (0: Beyaz, 0.5: Gri, 1: Siyah)

kanal

Zıtlığın uygulanacağı renk kanalı. Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::sigmoidalContrastImage() kullanarak, $contrast ve $midpoint değişkenleriyle tanımlanan karıştırma ile iki görüntüyü sorunsuz bir şekilde karıştırmak için geçişimli görüntü oluşturmak

<?php

function generateBlendImage($width, $height, $contrast = 10, $midpoint = 0.5) {
$imagick = new Imagick();
$imagick->newPseudoImage($width, $height, 'gradient:black-white');
$quanta = $imagick->getQuantumRange();
$imagick->sigmoidalContrastImage(true, $contrast, $midpoint * $quanta["quantumRangeLong"]);

return
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
acameron at theatomgroup dot com
10 years ago
The documentation for this function really isn't useful or helpful at all. "Sharpen", "Contrast" and "Midpoint" aren't the names of the params, which are referred to as "alpha" and "beta".

The Imagemagick manual entry:

For those interested, the corrected formula for the 'sigmoidal non-linearity contrast control' is...
( 1/(1+exp(β*(α-u))) - 1/(1+exp(β)) ) / ( 1/(1+exp(β*(α-1))) - 1/(1+exp(β*α)) )
Where α is the threshold level, and β the contrast factor to be applied.
The formula is actually very simple exponential curve, with the bulk of the above formula is designed to ensure that 0 remains zero and 1 remains one. That is, the graph always goes though the points 0,0 and 1,1. And the highest gradient of change is at the given threshold.

Src: http://www.imagemagick.org/Usage/color_mods/#sigmoidal

In the Imagick extension source, the function call is:

status = MagickSigmoidalContrastImageChannel(intern->magick_wand, channel, sharpen, alpha, beta);

Src: https://github.com/mkoppanen/imagick/

Referring back to the binary API call gives:

foreign import ccall "MagickSigmoidalContrastImageChannel" magickSigmoidalContrastImageChannel
:: Ptr MagickWand
-> ChannelType -- ^ identify which channel to level: `redChannel`, `greenChannel`
-> MagickBooleanType -- ^ increase or decrease image contrast
-> CDouble -- ^ strength of the contrast, the larger the number the more 'threshold-like' it becomes
-> CDouble -- ^ midpoint of the function as a color value 0 to `quantumRange`
-> IO MagickBooleanType

Src: http://hackage.haskell.org/package/imagemagick-0.0.2/docs/src/Graphics-ImageMagick-MagickWand-FFI-WandImage.html

So the parameters should apparently be interpreted:

Sharpen: 0/1 (increase/decrease contrast)
Alpha: Strength of the contrast (typically 3-20)
Beta: Midpoint of the contrast (typically 50)
up
0
SkepticaLee
8 years ago
The formula for sigmoidal contrast given by Thyssen is missing a term. It should be:

( 1/(1+exp(β*(α-u))) - 1/(1+exp(β*α)) ) / ( 1/(1+exp(β*(α-1))) - 1/(1+exp(β*α)) )

where there was an α missing from the second term.

Note that a sigmoidal contrast with α = 6 and β = 0.46 is approximately equivalent to combining a "screen" overlay of the image on itself, followed by a "multiply" overlay.
To Top