PHPCon Poland 2024

Imagick::frameImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::frameImageÜç boyutluluğu taklit ederek bir çerçeve ekler

Açıklama

public Imagick::frameImage(
    mixed $mat_renk,
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $iç_pah,
    int $dış_pah
): bool

Görüntünün çevresine üç boyutlu taklidi bir çerçeve ekler. genişlik ve yükseklik çerçevenin yatay ve düşey kenarlarının uzunluklarıdır. iç_pah ve dış_pah ise çerçevenin iç ve dış gölge genişlikleridir.

Bağımsız Değişkenler

mat_renk

Mat rengi ifade eden bir renk dizgesi veya bir ImagickPixel nesnesi.

genişlik

Çerçeve genişliği.

yükseklik

Çerçeve yüksekliği.

iç_pah

İç pah genişliği.

dış_pah

Dış pah genişliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::frameImage() kullanımı

<?php
function frameImage($imagePath, $color, $width, $height, $innerBevel, $outerBevel) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

$width = $width + $innerBevel + $outerBevel;
$height = $height + $innerBevel + $outerBevel;

$imagick->frameimage(
$color,
$width,
$height,
$innerBevel,
$outerBevel
);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top