Imagick::frameImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::frameImageÜç boyutluluğu taklit ederek bir çerçeve ekler

Açıklama

public Imagick::frameImage(
    mixed $mat_renk,
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $iç_pah,
    int $dış_pah
): bool

Görüntünün çevresine üç boyutlu taklidi bir çerçeve ekler. genişlik ve yükseklik çerçevenin yatay ve düşey kenarlarının uzunluklarıdır. iç_pah ve dış_pah ise çerçevenin iç ve dış gölge genişlikleridir.

Bağımsız Değişkenler

mat_renk

Mat rengi ifade eden bir renk dizgesi veya bir ImagickPixel nesnesi.

genişlik

Çerçeve genişliği.

yükseklik

Çerçeve yüksekliği.

iç_pah

İç pah genişliği.

dış_pah

Dış pah genişliği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 Artık renk olarak rengi ifade eden bir dizge belirtilebiliyor. Evvelce sadece bir ImagickPixel nesnesi belirtilebiliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::frameImage() kullanımı

<?php
function frameImage($imagePath$color$width$height$innerBevel$outerBevel) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

    
$width $width $innerBevel $outerBevel;
    
$height $height $innerBevel $outerBevel;

    
$imagick->frameimage(
        
$color,
        
$width,
        
$height,
        
$innerBevel,
        
$outerBevel
    
);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top