PHP 8.0.12 Released!

Imagick::clone

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::cloneImagick nesnesinin tam bir kopyasını yapar

Açıklama

public Imagick::clone(): Imagick

Imagick nesnesinin tam bir kopyasını yapar.

Uyarı

clone sözcüğünün kullanımını teşvik için imagick 3.1.0 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMİYOR. keyword.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda yeni bir Imagick nesnesi döner. Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 3.1.0 clone sözcüğünün kullanımını teşvik için bu yönetmin kullanımı artık önerilmiyor.

Örnekler

Örnek 1 - Farklı imagick sürümlerinde Imagick nesnesinin kopyalanması

<?php
// imagick 2.x ve 3.0 sürümlerinde Imagick nesnesinin kopyalanması:
$newImage $image->clone();

// 3.1.0 ve sonrasında Imagick nesnesinin kopyalanması:
$newImage = clone $image;
?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top