CascadiaPHP 2024

Imagick::chopImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::chopImageBir görüntünün bir bölgesini silerek kırpar

Açıklama

public Imagick::chopImage(
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    int $x,
    int $y
): bool

Bir görüntünün bir bölgesini silerek kırpar.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

Görüntünün kırpıldıktan sonraki genişliği.

yükseklik

Görüntünün kırpıldıktan sonraki yüksekliği.

x

Görüntünün kırpıldıktan sonraki genişlik başlangıcı.

y

Görüntünün kırpıldıktan sonraki yükseklik başlangıcı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::chopImage() örneği

<?php
/* İki nesne oluşturalım */
$image = new Imagick();
$pixel = new ImagickPixel( 'gray' );

/* Yeni resim */
$image->newImage(400, 200, $pixel);

/* Kırpık resim */
$image->chopImage(200, 200, 0, 0);

/* Resim biçemi */
$image->setImageFormat('png');

/* Resmi çıktılayalım */
header('Content-Type: image/png');
echo
$image;

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top