PHPCon Poland 2024

Imagick::setImageIterations

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::setImageIterationsGörüntü yineleme sayısını tanımlar

Açıklama

public Imagick::setImageIterations(int $yineleme): bool

Canlandırmalı bir görüntünün yinelenme sayısını ayarlar.

Bağımsız Değişkenler

yineleme

Yineleme sayısı. '0' sürekli yinelenecek anlamına gelir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::setImageIterations() örneği

<?php

$imagick
= new Imagick(realpath("Test.gif"));

$imagick = $imagick->coalesceImages();
$imagick->setImageIterations(1);
$imagick = $imagick->deconstructImages();

$imagick->writeImages('/path/to/save/OnceOnly.gif', true);

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top