PHP 8.1.0 Released!

Imagick::addImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::addImageImagick görüntü listesine yeni bir görüntü ekler

Açıklama

public Imagick::addImage(Imagick $kaynak): bool

Kaynak Imagick görüntü listesinde geçerli konuma yeni bir görüntü ekler. İşlem sonunda yineleyici bir sonraki görüntü konumuna ilerletirilir.

Değiştirgeler

kaynak

Kaynak Imagick nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
bernie at dakotanetwork dot com
10 years ago
create a favicon.ico with multiple resolutions

<?php

$src_img
= new Imagick("src_img.png");
$icon = new Imagick();
$icon->setFormat("ico");

$geo=$src_img->getImageGeometry();

$size_w=$geo['width'];
$size_h=$geo['height'];

if (
128/$size_w*$size_h>128) {
 
$src_img->scaleImage(128,0);
} else {
 
$src_img->scaleImage(0,128);
}

$src_img->cropImage(128, 128, 0, 0);

$clone = $src_img->clone();
$clone->scaleImage(16,0);           
$icon->addImage($clone);

$clone = $src_img->clone();
$clone->scaleImage(32,0);           
$icon->addImage($clone);

$clone = $src_img->clone();
$clone->scaleImage(64,0);           
$icon->addImage($clone);

$clone = $src_img->clone();
$clone->scaleImage(128,0);   
$icon->addImage($clone);

$icon->writeImages("favicon.ico", true);

$src_img->destroy();
$icon->destroy();
$clone->destroy();

?>
To Top