Statement on glibc/iconv Vulnerability

Imagick::mergeImageLayers

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::mergeImageLayersGörüntü katmanlarını katıştırır

Açıklama

public Imagick::mergeImageLayers(int $katman_yöntemi): bool

Görüntü katmanlarını tek bir katman haline gelecek şekilde katıştırır. PSD gibi çok katmanlı görüntülerle çalışırken yararlıdır. Katmanların nasıl katıştırılacağı katman_yöntemi ile belirtilir. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

katman_yöntemi

Katman yöntemi sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Katıştırılan görüntüyü içeren Imagick nesnesini döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::mergeImageLayers() örneği

<?php
function mergeImageLayers($layerMethodType, $imagePath1, $imagePath2) {

$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

$imagick2 = new \Imagick(realpath($imagePath2));
$imagick->addImage($imagick2);
$imagick->setImageFormat('png');

$result = $imagick->mergeImageLayers($layerMethodType);
header("Content-Type: image/png");
echo
$result->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top