International PHP Conference Berlin 2023

Imagick::getImageCompression

(PECL imagick 3 >= 3.3.0)

Imagick::getImageCompressionGörüntünün sıkıştırma türünü döndürür

Açıklama

public Imagick::getImageCompression(): int

Görüntünün sıkıştırma türünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Görüntünün sıkıştırma türünü sıkıştırma sabitlerinden biri olarak döndürür.

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
Mondragon
2 years ago
Example use:

$im = new Imagick("mypicture.jpg");
$ctype = $im->getImageCompression();
if($ctype == Imagick::COMPRESSION_ZIP) echo "PNG file!";
if($ctype == Imagick::COMPRESSION_JPEG) echo "JPG file!";
if($ctype == Imagick::COMPRESSION_LZW) echo "GIF file!";

All options:
COMPRESSION_UNDEFINED
COMPRESSION_NO
COMPRESSION_BZIP
COMPRESSION_FAX
COMPRESSION_GROUP4
COMPRESSION_JPEG
COMPRESSION_JPEG2000
COMPRESSION_LOSSLESSJPEG
COMPRESSION_LZW
COMPRESSION_RLE
COMPRESSION_ZIP
COMPRESSION_DXT1
COMPRESSION_DXT3
COMPRESSION_DXT5
COMPRESSION_ZIPS
COMPRESSION_PIZ
COMPRESSION_PXR24
COMPRESSION_B44
COMPRESSION_B44A
COMPRESSION_LZMA
COMPRESSION_JBIG1
COMPRESSION_JBIG2

The numbers for which those constants stand differ by version. So always use the constants.
up
-1
undoable at gmail dot com
9 years ago
This function is undefined. You must use getImageCompressionQuality() instead.
up
-1
alitrix at gmail dot com
5 years ago
This function is added in version 3.3.0 and above
To Top