PHPCon Poland 2024

Imagick::getImageMatte

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::getImageMatteGörüntünün bir matlık kanalı varsa true döndürür

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::getImageMatte(): int

Görüntünün bir matlık kanalı varsa true, yoksa false döndürür Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top