CascadiaPHP 2024

Imagick::labelImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::labelImageGörüntüye bir yafta ekler

Açıklama

public Imagick::labelImage(string $yafta): bool

Görüntüye bir yafta ekler.

Bağımsız Değişkenler

yafta

Eklenecek yafta.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top