PHP 8.0.12 Released!

Imagick::writeImageFile

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::writeImageFileBir görüntüyü belirtilen dosya tanıtıcısına yazar

Açıklama

public Imagick::writeImageFile(resource $dt, string $biçem = ?): bool

Görüntüyü belirtilen dosya tanıtıcısına yazar. Dosya tanıtıcısı fopen() gibi bir işlevle açılmış olmalıdır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.6 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

dt

Görüntünün yazılacağı dosya tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top