Imagick::optimizeImageLayers

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::optimizeImageLayersEn iyilemek amacıyla görüntülerin tekrarlanan bölümlerini siler

Açıklama

public Imagick::optimizeImageLayers(): bool

Bir hareketli GIF görüntüde, canlandırma sonuçlarını koruyarak her görüntüyü önceki görüntü ile karşılaştırıp kırpılacak en küçük görüntü karesini seçmeye çalışır. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::optimizeImageLayers() örneği

Bir GIF görüntüyü okur, en iyiler ve yazar.

<?php
/* Yeni bir imagick nesnesi oluştur */
$im = new Imagick("test.gif");

/* Görüntü katmanlarını en iyile */
$im->optimizeImageLayers();

/* Elde edilen görüntüyü dosyaya yaz */
$im->writeImages("test_optimized.gif", true);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
f21 dot groups at gmail dot com
10 years ago
In imagick 3.x (have not checked 2.x), this returns an imagemagick object and not a boolean.

<?php

$image
= new Imagick('myanimation.gif');

$image = $image->optimizeImageLayers(); //Does not return a boolean!

$image->writeImage('optimized.gif');
To Top