Imagick::transformImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::transformImageBudama miktarını ve görüntü geometrisini ayarlamanın uygun yolu

Uyarı

Imagick 3.4.4 itibariyle bu işlevin kullanımı ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve asla güvenilmemelidir.

Açıklama

public Imagick::transformImage(string $budama, string $geometri): Imagick

Birer dizge olarak budama miktarını ve görüntü geometrisini ayarlamak için uygun bir yol. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

budama

Görüntünün budanan parçasının geometrisini tanımlayan bir dizge.

geometri

Görüntünün budanmış halinin geometrisini tanımlayan bir dizge.

Dönen Değerler

Dönüştürülmüş görüntüyü içeren Imagick nesnesi döner.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::transformImage() örneği

Bu örnekte 100x100 siyah bir görüntü elde edilmektedir.

<?php
$image
= new Imagick();
$image->newImage(300, 200, "black");
$new_image = $image->transformImage("100x100", "100x100");
$new_image->writeImage('test_out.jpg');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top