Imagick::getImageGravity

(PECL imagick 2 >= 2.3.0, PECL imagick 3)

Imagick::getImageGravityGets the image gravity

Açıklama

public Imagick::getImageGravity(): int

Gets the current gravity value of the image. Unlike Imagick::getGravity(), this method returns the gravity defined for the current image sequence. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.4.4 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the images gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top