Imagick::adaptiveResizeImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::adaptiveResizeImageNirengi noktasına göre uyarlamalı olarak görüntüyü boyutlandırır

Açıklama

public Imagick::adaptiveResizeImage(
    int $genişlik,
    int $yükseklik,
    bool $sığdır = false,
    bool $eski = false
): bool

Görüntü verisinin nirengi noktasına göre uyarlamalı olarak görüntüyü boyutlandırır. Sert renk değişiklikleri ile görüntü bulanıklaştırılmamaya çalışılır. Görüntüyü özgün boyutlarına göre oldukça küçük boyutlara indirmek için çok kullanışlıdır. Elde edilen görüntü büyük bir görüntünün küçük bir örneği gibi görünmez. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bilginize: sığdır bağımsız değişkeninin davranışı Imagick 3.0.0 sürümünde değişmiştir. Evvelce 200x150 ebadındaki bir görüntü 400x400 ebadındaki bir alana sığdırılmak istendiğinde bu yapılmazdı. Artık görüntü 400x300 ebadına getirilerek belirtilen alana sığdırılmaktadır. sığdır bağımsız değişkeni kullanıldığı takdirde yükseklik ve genişliğin ikisi de verilmelidir.

Bağımsız Değişkenler

genişlik

Küçültülen görüntünün genişliği.

yükseklik

Küçültülen görüntünün yüksekliği.

sığdır

Görüntünün belirtilen boyutlara sığdırılıp sığdırılmayacağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL imagick 2.1.0 İsteğe bağlı sığdır bağımsız değişkeni eklendi.
PECL imagick 2.1.0 Artık küçültme sırasında enboy oranı hesaba katılıyor. Bunu sağlamak için boyutlardan birini 0 vermek yeterlidir.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::adaptiveResizeImage()örneği

Görüntünün standart bir boyuta indirilmesi. Görüntüyü özgün görüntüye göre oldukça küçük boyutlara indirmek için çok kullanışlıdır.

<?php
header
('Content-Type: image/jpeg');

$image = new Imagick('image.jpg');
$image->adaptiveResizeImage(1024,768);

echo
$image;
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top