PHPCon Poland 2024

Imagick::transverseImage

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::transverseImageGörüntünün yataydaki yansımasını oluşturur

Açıklama

public Imagick::transverseImage(): bool

Pikselleri 270 derece döndürerek ve y eksenine göre yansıtarak görüntünün yataydaki yansımasını oluşturur. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::transverseImage() örneği

<?php
function transverseImage($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->transverseImage();
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top