PHPCon Poland 2024

Imagick::getPointSize

(PECL imagick 2 >= 2.1.0, PECL imagick 3)

Imagick::getPointSizePunto değerini döndürür

Açıklama

public Imagick::getPointSize(): string

Nesnenin yazıtipi yüksekliğini punto olarak döndürür. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.3.7 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yazıtipi yüksekliği float türünde punto cinsinden değer olarak döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top