Imagick::selectiveBlurImage

(PECL imagick 3 >= 3.3.0)

Imagick::selectiveBlurImageSelectively blur an image within a contrast threshold

Açıklama

public Imagick::selectiveBlurImage(
    float $radius,
    float $sigma,
    float $threshold,
    int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT
): bool

Selectively blur an image within a contrast threshold. It is similar to the unsharpen mask that sharpens everything with contrast above a certain threshold.

Bağımsız Değişkenler

radius

sigma

threshold

channel

Normalde kanal türü sabitlerinden biridir, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_DEFAULT öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 Imagick::selectiveBlurImage()

<?php
function selectiveBlurImage($imagePath, $radius, $sigma, $threshold, $channel) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imagick->selectiveBlurImage($radius, $sigma, $threshold, $channel);
header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top