Imagick::current

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

Imagick::currentGeçerli Imagick nesnesini döndürür

Açıklama

public Imagick::current(): Imagick

Geçerli Imagick nesnesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda nesnenin kendisi döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top